جمعی از مشاوران جوان فرمانداری های استان فارس مراتب اعتراض خود را بخاطر تلاش سرپرست استانداری فارس برای حذف مشاوران جوان در استان فارس به نهاد ریاست جمهوری اعلام کردند.

این افراد در تماسی که داشتند اعلام کردند که با انتشار خبر استخدام مشاوران جوان و ارسال دعوتنامه حضور آنان در جلسه ای که پیرامون استخدام در نهاد ریاست جمهوری برگزار می گردد، استانداری فارس در اقدامی عجیب یک شبه نام تمامی آنها را از لیست مشاوران جوان حذف نموده و لیستی از افراد منسوب به  خود را جهت استخدام و حضور در جلسه مذکور به مشاوران جوان ریاست جمهوری اعلام نموده است.

مشاوران جوان استان فارس با تاکید بر اینکه که در مدت چهارسال گذشته فاقد هرگونه قرارداد و حقوق بوده اند و صرفاً با ابلاغ حکمی رسمی، به فعالیت در فرمانداری های استان فارس می پرداخته اند، اقدام سرپرست استانداری فارس را ناجوانمردانه و به دور از انصاف خوانده و خواستار رسیدگی  به این موضوع شدند.

ظاهرا حوزه مشاوران جوان ریاست جمهوری با تیزبینی متوجه این سوء استفاده استانداری فارس گردیده  و از این  مشاوران جوان  راسماً دعوت به حضور نموده است و هم اکنون تعدادی از این افراد در نهاد ریاست جمهوری حضور دارند.

گفتنی است جلسه مذکور هم اکنون در نهاد ریاست جمهوری برقرار است.

به نظر می رسد سرپرست  استانداری فارس که باید ظرف چند روز آینده صندلی ریاست خود را تحویل دهد با فرصت طلبی خواسته است  به هر قیمتی افراد منسوب به خود را در فرمانداری های استان فارس مستقر نماید .

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 6 مرداد 1390    | توسط: خواهران ، حزب الله شیراز    |    | نظرات()