بسم الله الرحمن الرحیم             

ایضاح و تکمیل

بازدید کننده محترم سایت حقیر سلام علیکم

آنچه در ذیل می آید، تصدیق مصاحبه ای است که بدون تحریف بازتاب داده شده است.

۱- چادر حجاب برتر است؛ چه چادر نماز، چه چادر کوچه ای، هردو اصطلاحی است که بین خانم ها کاربرد دارد. علت برتری چادر، سنتی و ملی بودن آن است. کت و شلوار آقایان کجا و چادر خانم ها کجا. کت و شلوار لباس بین المللی است. بیگانگان اجازه ندادند ماهم برای خودمان لباس ملی داشته باشیم.تحت عنوان لباس متحد الشکل، لباس ملی حذف شد و لباس بین المللی رسم شد . همان گونه که مقیاسات ملی حذف و مقیاسات بین المللی رسم شد. این تشبیه با همه تلخیش حقیقت دارد .بچه ای از پدر و مادرش دزدیده شد و دزدها وقتی برای بچه به اداره آمار و ثبت احوال رفتند، نام فامیل خودشان را برای بچه ثبت می کنند نه نام فامیل اصلی بچه. لباس مردان ما هم از همین نوع است، اما چادر زن ها چنین نیست، ملی است.

۲- اگر چه واژه معروف به جای واژه واجب به ما تکلیف می کند که در مسإله غافل از معروف کردن واجب و منکر کردن حرام نشوید تا امر ونهی برای آمر و موتمر و ناهی و منتهی هردو ثمر بخش باشد به عبارت دیگر وقتی واجب معروف شد، مد شد، رسم شد، هم گوینده به راحتی می گوید، هم شنونده به راحتی می پذیرد.

اما باید از این مطلب هم غافل نشد که وقتی به واجب امر کردند معروف می شود و وقتی از حرام نهی کردند، حرام منکر می شود. در حقیقت رابطه وجودی احیاء معروفیت واجب و احیاء منکریت حرام با مسإله امر و نهی مثل مرغ و تخم مرغ است.

چرا ما دست دزد را قطع نمی کنیم؟ چرا از مجازات زندان به جای مجازات اسلامی استفاده می کنیم؟ چون فعلا در عالم علوم انسانی غرب زندگی می کنیم چون زندانی هستیم مقررات زندان بان را عمل می کنیم. ما در زندان را شکسته ایم و از یک حصار خارج شده ایم اما مسإله مسإله حصار در حصار است. وقتی گرفتار مسإله حصار در حصار هستیم این که بفهمیم در محاصره ایم خیلی مردانگی می خواهد خیلی بصیرت می خواهد. باید سایر هم زندان های ما هم بفهمند تا بتوانیم از حصار در حصار خارج شویم. اگر در عالم قبح اجرای احکام اسلام شکسته شد ما در اجرای آن تردید نمی کنیم. اما کار باید کرد تا اجرای حدود در عالم معروف شود. کار علمی، کار علوم انسانی.

مبارزه بی حجابی هم مثل قطع دست دزد یک امر واجب است. فعلا در حدی که این کار معروف شده بالاخره وقتی معروفیت بیشتر شد مبارزه شدید تر خواهد شد.

در دوم خرداد و هر انتخابات مهمی یک نوع مبارزه غیر جامع و مانع با بی حجابی رسم شد و شد آنچه شد. مبارزه با بی حجابی پرکردن صندوق ضد اصول گراها و خالی کردن صندوق اصول گراها، سابقه متعدد و تاریخی دارد. باید حواس اصول گراها جمع باشد.

۳- از تمام راه هایی که دشمن برای ترویج بی حجابی استفاده می کند، دوستان حجاب باید برای ترویج حجاب استفاده کنند. ارشاد در مقابل ارشاد، حرکت امنیتی در مقابل امنیتی، نظامی در مقابل نظامی. ولی هرچه فطری باشد، در جریان خیزش فطرت غالب می شود. امروز جنبش جهانی فطری است؛ پس حجاب روبه جهانی شدن است.

۴- شیطان از راه افراط در ترویج چیزی، زمینه براندازی آن را فراهم می کند. اعتدال، تنها راه نجات از شر شیطان است.

۵- آنچه موجب نجات از ظلمت و جهنم است، نماز با ولایت الله است. وگرنه نماز با ولایت طاغوت نه موجب نجات از طاغوت و نه جهنم است. اشقیاء کربلا با نمازشان به قعر جهنم رفتند.

والسلام

محی الدین حائری شیرازی

۲۳/۵/۹۰

 

  

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 مرداد 1390    | توسط: خواهران ، حزب الله شیراز    |    | نظرات()